Brotema dagar

2008-06-15 och 08-09 genomfördes temadagar med inriktning på broar och färjor.
Dagligen kl 13.00 gavs en föreläsning. I övrigt visades bromateriel, broslagningsfilmer och modellmateriel.

Tillbaka!