Ing 3 Kamratförening - Norrlandsingenjören

Aktiviteter

Uppdaterad
2022-11-24

 

2022

Januari
27. Ärtlunch på I19, Tre Renar.
Inpassering mellan kl 1100- 1115. Genom kanslihuset.
OBS! Viktigt att hålla den tiden. Vi börjar med ett första försök såhär efter de största begränsningarna av pandemin. Sedan får vi se från gång till gång hur vi gör.


Mars
10.
Årsmöte på Soldathemmet. Kl 11.00. Det vi kallar OII. Oscarssalen.

April
28.
Torsdag. Nu startar vi upp våra torsdags träffar.Vi börjar på I19, i matsalen. Inpassering genom grinden mellan kasern 1 och 2, dvs där vakten låg på den gamla goda tiden.

Kl 11.00 till 11.10 står någon från styrelsen och släpper in medlemmar som vill komma. Välkommna ska ni vara.
Maj
19.
Styrelsemöte och Torsdagsträff med lunch. Samling på Försvarsmuseet,
kl 1100. Därefter bestäms var vi går och äter. Det har varit problem att hitta nått bra ställe, bl.a. ÖS-förrådets servering inte är i drift!!??

September
29.
Torsdagsträff OII Soldathem kl.11.00 Styrelsemöte före, kl 09.00

Oktober.
8. Garnisionens dag. Vi deltar med fanförare. Alla välkommna. kl 08.30, grindarna öppnas. Cermoni med soldaterinran kl 09.00 på A8 kasernområde.

24. Armasjärviresa. Resa för medllemmar, till Armasjärvi för att lägga ner kransar, och bevara minnet av olyckorna vid Armasjärvi och Palovaara, utanför Haparanda.
Medlemmar ur Ing 3 Kamratförening, anmälan till föreningens e-post
ing3kf.info@gmail.com samt vid torsdagsträffar, senast den 21 oktober.

Bussen avgår från "Ing3 kaserngård" kl 07.30 åter Ing3 Kg, kl 1700, ca.
Föreningen står för transport och förtäring under resan.

November
24.
Torsdagsträff på OII Soldathem. Kl 11.00. Styrelsemöte före, kl09.00.

December
16.
Julmiddag för Ing3 KF.
I år bedömer vi att Folkhälsomyndigheten inte kommer att ha några synpunkter på genomförande av julmiddagar och liknande, så vi kör enligt traditionellt program med förbrödring och snapsvisor utan begränsningar. Samma grundregel som gällde för fjolårets middag gäller dock även i år: sprit som serveras i glas = för invärtes bruk, sprit som serveras i flaska med sprayfunktion = för utvärtes bruk.
Som tid och plats för genomförande har vi valt fredag ”på lämpligt avstånd från jul”, dvs. den 16 december och inte mitt i alla civila julbestyr veckan efter, med samling på MR Tre Renar kl. 1600 så vi hinner med allt under kvällen.
Med intill visshet gränsande sannolikhet kommer Knöman även detta år att försöka reda ut hur man på bästa sätt förbereder sig i någon bastu. Kolla ivrigt mailen och anmäl er även till detta jippo.
Hur dykarna avser bära sig åt har ingen ännu lyckats lista ut...

Anmäla sig till middagen bör man förstås även göra, lämpligen senast den 8 december så källarmästare Fjellis får reda ut hur många portioner vi tror oss kunna förbruka.

Anmälan sker till ing3kf.info@gmail.com, samtidigt som man anmäler sig (eller kanske strax innan) bör man även betala anmälningsavgiften om 101 kr
(OBS! 101Sek, pga särskilja betalning av medlemsavgiften, från julmiddag)
till Ing 3 KF Swish-nummer 1231037753 alternativt till bg 5467-9311.
Att ange vem som betalar kan vara slugt, annars får vi försöka använda inbetalda stålar på nåt annat och kräva betalning även i dörren.

Att anmäla sig i god tid är ingen nackdel, att klubbmästaren tidigt kan anmäla ungefär hur många vi blir underlättar för köket.

Insläpp sker vid stridsvagnen kl. 15.45 till 16.00
- Samling sker med glögg kl. 16.00
- Till bords kl. 17.30 / Välkommna Styrelsen

2023

Januari
26.
Torsdagsträff. OII Soldathem. kl11.00 Styrelsemöte före. kl 09.00

Februari

Mars
23.
Årsmöte för Ing3 kamratförening. Plats OII Soldathem. Mer detaljer kommer senare här, bland annat.


Inbjudan till främst föreningens aktiviteter skickas även ut med e-post till de medlemmar som har anmält in e-post adress. Strävan är att skicka ut andra föreningars information och inbjudningar ut med e-post.