Ing 3 Kamratförening - Norrlandsingenjören

Aktiviteter

Uppdaterad
2017-12-19

2018

Januari 25. Torsdagsträff kl. 11.00 på OII.

Februari 22. Torsdagsträff kl. 11.00 på OII.

Mars 22. Torsdagsträff kl. 11.00 med årsmöte kl. 1200 på OII. Inbjudan i Polpi.
Anmälan till föreningens e-post ing3kf.info@gmail.com samt vid torsdagsträffar,
senast den 16 mars.

April 26. Torsdagsträff kl. 11.00 på OII.

Maj 31. Torsdagsträff kl. 11.00 på OII.

Information om andra aktiviteter vilka inte föreningen arrangerar kommer att läggas ut på föreningens hemsida.

Torsdagsträffar i samband med lunchen på O II. Kostnaden för måltid betalas av den enskilde.