Ing 3 Kamratförening - Norrlandsingenjören

Aktiviteter

Uppdaterad
2024-05-30

 

2024

Januari
26.
Torsdagsträff. OII Soldathem. kl11.00 Styrelsemöte före. kl 10.00

Februari
29.
Årsmöte OII kl 12.00. Ärtlunch kl11.00

Mars
28.
Styrelsemöte kl 10.00 med Torsdagsträff. kl 11.00 OII.

April
25.
Styrelsemöte kl 10.00 med Torsdagsträff kl 11.00 OII.

Maj
30. Styrelsemöte kl 10.00 med Torsdagsträff. kl 11.00 OII.

Augusti
29. Styrelsemöte kl 10.00 med Torsdagsträff. kl 11.00 OII.

September
26.
Styrelsemöte kl 10.00 med Torsdagsträff. kl 11.00 OII.

Oktober
24.
Armasjärvidagen. Med sedvanligt besök vid våra minnesstenar i Tornedalen.
31. Styrelsemöte
kl 10.00 med Torsdagsträff. kl 11.00 OII.

November
30.
Styrelsemöte kl 10.00 med Torsdagsträff. kl 11.00 OII.

December
13.
Ing3KF Julmiddag. Detaljer senare.


Inbjudan till främst föreningens aktiviteter skickas även ut med e-post till de medlemmar som har anmält in e-post adress.
Strävan är att skicka ut andra föreningars information och inbjudningar ut med e-post.