Ing 3 Kamratförening - Norrlandsingenjören

Aktiviteter

Uppdaterad
2019-11-21

2019


November 28.
Torsdagsträff kl. 11.00 på OII.

Torsdag 28/11 kl 18.30 Föreläsning på Försvarsmuseet
Arméflygets historia - 60 år sedan start i Boden
Föreläsare Major Lars Gralén40 kr (kaffe och fika ingår)

Varmt välkomna!
Med vänliga hälsningar Ulf Renlund
Museichef
Försvarsmuseum BodenDecember 13.
Julmiddag samling kl. 17.00 på Tre Renar I 19.
Anmälan till föreningens e-post ing3kf.info@gmail.com samt vid torsdagsträffar, senast den 6 december.

Den enskilde betalar lunch vid torsdagsträffar utom vid årsmötet.

Inbjudan till främst föreningens aktiviteter skickas även ut med e-post till de medlemmar som har anmält in e-post adress. Strävan är att skicka ut andra föreningars information och inbjudningar ut med e-post.


Information om andra aktiviteter vilka inte föreningen arrangerar kommer att läggas ut på föreningens hemsida.