Ing 3 Kamratförening - Norrlandsingenjören

Aktiviteter

Uppdaterad
2020-10-02

2020
Oktober
24.
Armasjärviresa. Resa till minne av Armasjärviolyckan för 80 år sedan. Anmälan till
ing3kf.info@gmail.com
senast den 16 oktober.

November
26.
Torsdagsträff och styrelsemöte.


December
18.
Julmiddag samling kl. 17.00 på Tre Renar I 19.
Anmälan till föreningens e-post ing3kf.info@gmail.com samt vid torsdagsträffar, senast den 6 december.

2021
JanuariDen enskilde betalar lunch vid torsdagsträffar utom vid årsmötet.

Inbjudan till främst föreningens aktiviteter skickas även ut med e-post till de medlemmar som har anmält in e-post adress. Strävan är att skicka ut andra föreningars information och inbjudningar ut med e-post.