Ing 3 Kamratförening - Norrlandsingenjören

Aktiviteter

Uppdaterad
2022-05-16

 

2022

Januari
27. Ärtlunch på I19, Tre Renar.
Inpassering mellan kl 1100- 1115. Genom kanslihuset.
OBS! Viktigt att hålla den tiden. Vi börjar med ett första försök såhär efter de största begränsningarna av pandemin. Sedan får vi se från gång till gång hur vi gör.


Mars
10.
Årsmöte på Soldathemmet. Kl 11.00. Det vi kallar OII. Oscarssalen.

April
28.
Torsdag. Nu startar vi upp våra torsdags träffar.Vi börjar på I19, i matsalen. Inpassering genom grinden mellan kasern 1 och 2, dvs där vakten låg på den gamla goda tiden.

Kl 11.00 till 11.10 står någon från styrelsen och släpper in medlemmar som vill komma. Välkommna ska ni vara.
Maj
19.
Styrelsemöte och Torsdagsträff med lunch. Samling på Försvarsmuseet,
kl 1100. Därefter bestäms var vi går och äter. Det har varit problem att hitta nått bra ställe, bl.a. ÖS-förrådets servering inte är i drift!!??

Den enskilde betalar lunch vid torsdagsträffar utom vid årsmötet.

Inbjudan till främst föreningens aktiviteter skickas även ut med e-post till de medlemmar som har anmält in e-post adress. Strävan är att skicka ut andra föreningars information och inbjudningar ut med e-post.