Notvikendagen 06
Fotograf: Rolf
2006-05-12

Till Ing3KF

IMG_2152 IMG_2154 IMG_2155 IMG_2157 IMG_2158
Arbetsdag Information Ordförande Slyröjn Signar
IMG_2159 IMG_2160 IMG_2161    
Mera sly Arbetare Lars-Göran