Ing 3 Kamratförening - Norrlandsingenjören

Traditioner

Uppdaterad
2012-05-12
 
 

Historik Ing 3 Kamratförening.

Ing 3 Kamratförening bildades den 23 oktober 1980, vid en samling i militärrestaurangen "Traktören", Bodens ingenjörregemente (Ing 3 ).
Närvarande var bland andra, deltagare som kommit till Ing 3 för att delta i en minnesceremoni i Armasjärvi, fyrtio år efter färjeolyckan på sjön Armasjärvi den 24 oktober 1940.

Uppgift och ändamål:
* att verka för ökad kunskap om och förståelse för frågor, som är av betydelse för landets försvar
* att stärka samhörighet och kamratskap mellan anställda, nu och tidigare vid regementet tjänstgörande samt värnpliktig personal
* att vårda regementets traditioner.

Styrelsens ordförande var regementschefen - från årsmötet 2006 gäller att valbar som ordförande är ingenjörofficer i Bodens garnison.

Regementets tidskrift "Polarpioniären", blev en viktig informationskälla som tilldelas medlemmar. Tidskriften ingick 2001-2008, som en del i Norrbottens regementes kamratföreningars gemensamma tidskrift. Från 2009 utges tidskriften helt i Ing 3 Kamratförenings regi.

Medlemsantalet, var vid starten omkring etthundra och verksamheten förde en tynande tillvaro fram till 1983. Ordförande och regementschefen, överste Bertil Alm, tog då initiativet till en aktivare verksamhet och arbetade för att tillföra föreningen ytterligare medlemmar. Medlemsantalet ökade efterhand, vid årsskiftet 1999/2000 fanns drygt 600 medlemmar, en minskning har skett och är 2007 cirka 450 geografiskt spridda över hela landet, flertalet bosatta i Norrbotten.

Medlemsavgiften 30:-/år kom att gälla fram till årsmötet 2006, då den höjdes till 50:-/år. Från 2013-01-01 är avgiften 100:-/år.

Verksamhet i Kamratföreningen.
Årliga, "Almanackan" traditionella aktiviteterna:
* Ingenjörkårens Högtidsdag 24 oktober - Armasjärvidagen,
* Kamratföreningsträff i samband med Kårens dag - Besöksdag vid förbandet,
* Nationaldagsfirandet i Boden,
* Kamratföreningsträff i samband med högvaktsavlösning vid Kungliga Slottet i Stockholm,
* Julmiddag tillsammans med anställd personal

Övriga aktiviteter:
Medlemsresor till kulturellt intressanta platser har under åren genomförts, dock i mindre omfattning.
Till Kårens Dag - Besöksdagen 1995 hade Kamratföreningen för första gången inbjudit en finsk kamratförening, Pohjan Pioneerikilta, Uleåborg, att besöka kåren.

"Ingenjörkåren i Boden" som utkom 1999, var ett bokprojekt som startats och genomförts av en arbetsgrupp ur Kamratföreningen.

"Sån´t var livet i Bodens fästning och garnison" utkom 2001, i redaktionen för boken medverkade och representerades Kamratföreningen.

Kamratföreningens Traditionsgrupp Ing, ingår från 2005 som aktiv referens- och arbetsgrupp i projektet Försvarsmuseét i Boden.

Kamratföreningen ingår sedan 2005 i "Samordningsenhet för Norrbottens regementes Kamratföreningar"- uppgiften för samordningsenheten är att samverka med C I 19 i frågor som berör de olika Kamratföreningarna och att samordna verksamheter som Kamratföreningarna föreslagit.

Ing 3 Kamratförenings fana.
Kamratföreningens fana, fastställd och inköpt 1984, fördes första gången vid Armasjärvi minnesceremoni, den 24 oktober 1984.
Fanan har blå duk med ingenjörtruppernas truppslagstecken i gult i mitten av duken samt i inre övre vänstra hörnet Bodens vapen, i vitt.