Almanacka/Verksamhetsplan för Ing 3 Kamratförening

2016

Februari
25.
Torsdagsträff 1100 på OII.

Mars
31.
Torsdagsträff 1100 på OII.

April
28.
Torsdagsträff 1100 på OII.

Maj
26.
Torsdagsträff 1100 på OII.

Augusti
25.
Torsdagsträff 1100 på OII.
26. Ing 3 KF middag, samling 1730, plats enligt separat inbjudan.

September
29.
Torsdagsträff 1100 på O II.

Oktober
24.
Kamratföreningen genomför kransnedläggning i Boden, Palovaara och Armasjärvi.
27. Torsdagsträff 1100 på OII

November
24.
Torsdagsträff 1100 på O II.

December
16.
Julmiddag samling 1700 på Tre Renar I 19.


Information om andra aktiviteter vilka inte föreningen arrangerar kommer att läggas ut på föreningens hemsida.

Torsdagsträffar i samband med lunchen på O II. Kostnaden för måltid betalas av den enskilde.