Ing 3 Kamratförening - Norrlandsingenjören


Styrelsen 2022

 

Uppdaterad
2022-03-10

 

Ordförande Ben Påhlsson
Vice Ordförande Magnus Ståhl
Sekreterare Erik Hansson
Kassör Dan Fjellström Klubbmästare
Ledamot : Mattias Porjebäck Fordonsmateriel-
redogörare
Kjell Sandström Hemsidesansvarig
http://www.ing3kf.com och Redaktör
Polarpioniären (Polpi)
Mats-Einar Wallin
  Mika Mäntyranta  
  Gunnar Flodström  
  Tomas Andersson  
  John Hansson  
  Joakim Lyckemo  
Björn Fredriksson
Revisorer: Per Sjöström Sammankallande
Kenneth Lindgren
Valberedning: Tomas Öhman Sammankallande
Mats Burlin