Ing 3 Kamratförening - Norrlandsingenjören


Styrelsen 2023

 

Uppdaterad
2023-09-31

 

Ordförande Ben Påhlsson
Vice Ordförande Lars-Göran Larsson
Sekreterare Kjell Sandström Hemsidesansvarig
http://www.ing3kf.com och Redaktör
Polarpioniären (Polpi)
Kassör Dan Fjellström Klubbmästare
Ledamot : Mattias Porjebäck Fordonsmateriel-
redogörare
Mats-Einar Wallin
  Mika Mäntyranta  
  Gunnar Flodström  
  Tomas Andersson  
  John Hansson  
  Joakim Lyckemo  
Revisorer: Per Sjöström Sammankallande
Kenneth Lindgren
Valberedning: Tomas Öhman Sammankallande
Mats Burlin