Ing 3 Kamratförening - Norrlandsingenjören

Minnesstenar


Minnesstenar är ett sätt att för framtiden minna om en händelse. Det kan vara uppsättning, nedläggning och flyttning av förband, eller andra händelser av större vikt. Minnesstenar över olyckor för att hedra minnet av omkomna.


aaaaaaaaaaaaa

Notviken.
I 19:s gamla lägerplats i Notviken, ca 5 km NV Luleå. Minnesstenen avtäcktes den 15 september 1990, till minne av Kungl Bodens ingenjörkår (Ing 4) uppsättning och förläggningsplats 1902-1904.

 

 

aaaaaaaaaa
Boden.
Ing 3 f d kasernetablissement i Boden, framför kanslihuset.
Minnesstenen avtäcktes den 26 augusti 2005, till minne av kasernområde och
förläggningsplats för Ing 4/Ing 3.

1908-1975 Kungl Bodens ingenjörkår (Ing 4/Ing 3)
1975-1994 Bodens ingenjörregemente (Ing 3)
1994-2000 Norrlands ingenjörkår (Ing 3)
2000-2005 Norrlands ingenjörbataljon (Ing 3)

 


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Armasjärvi.
Armasjärvi, SV Övertorneå, vid vägen på östra stranden av sjön Armasjärvi.
Minnesstenen avtäcktes den 6 mars 1941, för att hedra minnet av omkomna i färjeolyckan på sjön Armasjärvi, den 24 oktober 1940, då en civil färja lastad med militär personal kantrade.
44 ingenjörsoldater och 2 civila färjkarlar omkom.

 

 


Boden.
I sluttningen mot Bodån framför den södra av f d Ing 3:s kaserner.
Minnesstenen avtäcktes den 31 augusti 1985, för att hedra minnet av omkomna i färjeolyckan på Lule älv vid Bodåns utlopp, den 6 september 1915, då en färja kantrade under utbildning, färjningsövning, Nio ingenjörsoldater omkom.

 

 


Palovaara.
(Ing 1 minnessten)
Vid gamla E 4 vägen, strax väster om Haparanda.

Minnesstenen (tre stenblock) avtäcktes den 3 juli 1984, för att hedra minnet av omkomna i minolyckan den 3 juli 1944, under röjning av minfält väster Haparanda. 14 soldater ur Ing 1 och I 4 omkom.

 

 

aaaaaaaaaaaa

Boden.
På Lundagårdskyrkogården i Boden.
Kungl Bodens ingenjörkårs två gravplatser, båda försedda med stenar, den äldre graven (ovan) har på stenen fortifikationsemblemet och den yngre (nedan) "Kungl Bodens ingenjörkår manskapsgrav" är en hög sten med fästningsingenjöremblemet.

aaaaaaaaaa

Uppdaterad
11-11-25