Ing 3 Kamratförening - Norrlandsingenjören

Stadgar

 

STADGAR FÖR ING 3 KAMRATFÖRENING
( utdrag ) antagna 2016-01-28

Med benämningen Ing 3 avses ingenjörförbandet i Boden med såväl regement, kår, bataljon och kompani status.

§ 1 Organisation och namn
Ing 3 Kamratförening - Norrlandsingenjören har sitt säte i Boden.

Med benämningen Ing 3 avses ingenjörförbandet i Boden med såväl regement, kår, bataljon och kompani status.

Ingenjörförbandets historiska valspråk, "Nos nihil efficere non possumus", för oss är inget omöjligt, bevaras och återger föreningens ambition.

§ 2 Uppgift och ändamål
Kamratföreningens uppgifter och ändamål är:

- att verka för kunskap om frågor, av betydelse för landets försvar och Försvarsmaktens utveckling.
- att stärka samhörighet och kamratskap.
- att vårda Ing 3 traditioner.

§ 3 Medlemskap och medlemsavgift
Medlemskap kan erhållas av person som visar intresse för föreningens uppgift och ändamål.

Årligt medlemskap erhålls genom att betala en årsavgift, vars summa beslutas av årsmötet. Årsavgift inbetalas av medlem årligen, före januari månads utgång.

Ständigt medlemskap erhålls genom att betala en engångsavgift, vars summa beslutas av årsmötet.

Hedersmedlem utses av årsmöte efter förslag. Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.

Bestämmelser för utmärkelser §15. Läs mer här!

Fullständiga stadgar! Klicka här!