Ing 3 Kamratförening - Norrlandsingenjören

Övningsplatser

Fasta övningsplatser
Enligt 1925 härordning skulle Kungl. Bodens ingenjörkår inte bara betjäna platser.
Bodens fästning utan också sätta upp fältförband för Övre Norrlands trupper, bl a
tre krigsbrokolonner med brobyggnad som uppgift. För denna uppgift och sedan under åren tillkommande och utökade fältarbetsuppgifter erfordrades bra övningsplatser i Bodenområdet.

Tjärnbacken.
Närövningsplats för grundläggande bro-, förstörings- och minarbeten.
Korthållsskjutbana.
Övningsplats för fast bro BB 2,Kb 4 och KB 5.
Utbildningsplats för motorskötare, kockar och amröjarutbildning.

Ängesholmen.
Övningsplats för färja och flytande bro samt KB 6.
Barackläger, åretrunt förläggning.


Däcksbro 200 vid Ängesholmen.


Åberget.

Kårens skolskjutningsbana fram till 1980-talet.

Råbäck.
Övningsplats för färja och flytande bro.
Barackläger uppfört i början av 1940-talet, revs under 1980-talet.


DB200 bygge i Grubban, Råbäck.


Bjässberget.
Stridsövningsfält för eldhandvapen, kulsprutor och pansarvärnsvapen.
Övningsplats för BB 2, KB 4 och KB 5.
Förstöringsväg för grundläggande övningar i vägförstöring.

Sävast.
Stridsövningsfält under 1945-1960-talet för eldhandvapen.
Plats för Ing 3:s och garnisonens ABC-bana.

Rallaråsen.
Övningsplats för järnvägskrigsbro 3, BB 2, KB 5, MB Universal och KB 6.

Bilden nedan visar P100 färja i Grubban, Råbäck.

Uppdaterad
10-04-20