Ing 3 Kamratförening - Norrlandsingenjören

Medlemskap

Uppdaterad
16-02-17
 
 


Medlemskap kan erhållas av person som visar intresse för föreningens uppgift
och ändamål.


Medlemsavgiften är 100:-/år.
Plusgirokonto 16 17 57 –0

Föreningens uppgift och ändamål:
- att verka för kunskap om frågor, av betydelse för landets försvar och försvarsmaktens utveckling,
- att stärka samhörighet och kamratskap mellan nu och tidigare vid Ing 3 anställd eller tjänstgörande personal.
- att vårda Ing 3 traditioner.

Adress till
kamratföreningen

Ing 3 Kamratförening
Box 9105
961 19 BODEN