Ing 3 Kamratförening - Norrlandsingenjören

Medlemskap

Uppdaterad
23-07-19
 
 


Medlemskap kan erhållas av person som visar intresse för föreningens uppgift
och ändamål.


Medlemsavgiften är 100:-/år.
Ständigt medlemskap är 1000:-

OBS! Nytt från och med 2020!
Bankgiro 5467-9311
Swisch 1231037753

Föreningens uppgift och ändamål:
- att verka för kunskap om frågor, av betydelse för landets försvar och försvarsmaktens utveckling,
- att stärka samhörighet och kamratskap mellan nu och tidigare vid Ing 3 anställd eller tjänstgörande personal.
- att vårda Ing 3 traditioner.

Adress till
kamratföreningen

Ing 3 Kamratförening
Box 9105
961 19 BODEN

epost:
info@ing3kf.com