Ing 3 Kamratförening - Norrlandsingenjören

Norrlands ingenjörbataljon 2000 till 2005
Uppdaterad
10-04-20

Historik

Norrlands ingenjörbataljon, uppsattes 2000-07-01 vid Norrbottens regemente, I 19.

Ingenjörbataljonen bestod av en bataljonsledning grupperad med övriga bataljonsledningar vid I 19.

En funktionsavdelning i byggnad 17 på Ing 3 området med ansvar för förbandsövningar och utvecklingsuppdrag.

2. kompaniet utbildade ett ingenjörkompani med en ammunitionsröjningspluton och var förlagt i kasernen Pontonjären.

4. kompaniet utbildade delar till maskin- och förbindelsekompanier med Krigsbro 5 och Däcksbro 200 och var förlagt i kasernen Sappören.

Ingenjörbataljonen kompanibefälsskola var förlagd vid 2.kompaniet 2001-2003 och vid 4. kompaniet 2004-2005.

Under utbildningsåret 2000-2001 var även ett mekaniseratskyttekompani förlagt på Ing 3 området i kasernen Minören.

I 2004 års försvarsbeslut reducerades Norrlands ingenjörbataljon till ett ingenjörkompani och 2005-08-26 genomfördes en ceremoni i Kårbacken där en minnessten över ingenjörförbanden på Kårbacken avtäcktes och en efterföljande ceremoni där minnesmedaljer överlämnades till personal tjänstgörande vid Norrlands ingenjörbataljon.

Några viktiga årtal och händelser.

2001, 27. augusti – Norrlands ingenjörbataljons fana överlämnas av konung Carl XVI Gustaf, vid en ceremoni på I 19:s kaserngård i Boden.

2005, 23. maj – Norrlands ingenjörbataljon, nedläggningsceremoni genomförs på I 19: s kaserngård.

2005, 26. augusti – Norrlands ingenjörbataljon, egen nedläggningsceremoni i kårbacken, Ing 3, Boden

 


Avlastning av en Stridsvagn 122 vid Älvlägret 2003.


Bygge av Balkbro 2 Dubbel-Dubbel Bjässberget 2005.