Ing 3 Kamratförening - Norrlandsingenjören

Föremål

Fortifikationens kommunions kärl

Överadjutanten i Stockholms garnison skänkte år 1724 en uppsättning kommunions kärl i förgyllt silver (ursprung i nordtyskland från slutet av 1600-talet) till en av de fasta försvarspunkterna Dalarö skans i Stockholms skärgård. Inskriptionen på kalken är på latin och lyder:

”G.B. Panso donerar i nådens år 1724 på annandag pingst denna kalk med fat och skrin, båda förgyllda, till kyrkan som utmärkes genom högvärnet kallat Dalarö skans och som står under den vakande befälhavaren herr Drachstedts ledning.”

Georg Bernhard Panso föddes 1680 i Stralsund (svenska Pommern) och antogs 1707 som volontär i svenska armén. Första åren tjänstgjorde Panso i Polske kungens Stanislaw Leszczynski´s Livgarde.
1711 Utnämndes Panso till officer vid det svenska Livdragon regementet och 1718 hade Panso avancerat till överadjutant i Stockholmsgarnison. Panso adlades 1719 och avled 1742 i Stockholm.

Den 28 mars1854 utgick Dalarö skans ur det fasta försvaret. Materiel och personal skulle överföras till andra platser. Kaptenen Thorbjörn Morén var den siste fortifikations-befälhavaren på Dalarö skans.

Den 1 april 1856 utnämndes kapten Morén som chef för Kongl. Sapeur-Compagniet i Stockholm. Morén framställde till Krigskollegium att viss materiel från skansen skulle tilldelas det nya fortifikationsförbandet (kompass, famnmått, flaggkarta, kassakista, kikare, oljekanna, postväska, två skyfflar, en servett, kalk, oblatask, paté) Övriga materiel och en uppsättning kommunions kärl i tenn från skansens kyrka skulle enligt förslaget tilldelas Dalarö kyrka.

Den 6 augusti 1856 fastställde Krigskollegium kapten Moréns förslag. 1857 graverades Kongl. Sapeur-Compagniets vapen och årtalet 1857 in på kalken.

1868 överlämnades nattvardskärlen till Pontonierbataljonen och var fram till 1998 Svea ingenjörregemente Ing 1:s kommunions kärl.

1998 övertog Norrlands ingenjörkår Ing 3 traditionerna från Ing 1 och kärlen flyttades från Södertälje till Boden.

2000 övertog Norrlands ingenjörbataljon ingående i Norrbottens regemente I 19 kommunions kärlen.

2005 flyttades kärlen från Ing 3 kasernområde till kanslihusmässen I 19 och är idag i bruk vid Ingenjörkompaniet ingående i Norrbottens regemente.

2012 avdelade Norrbottens regemente nattvardskärlen till att vara kärl för de internationella förband som sätts upp vid regementet.

Uppdaterad
12-05-12