Ing 3 Kamratförening - Norrlandsingenjören

Fanor

 


Uppdaterad
10-04-20


Kungl Bodens ingenjörkårs fana utdelades av konung Gustaf V den 26 september 1935, vid en ceremoni i samband med Kungl Fortifikationens 300-årsjubileum i Stockholm.

 Norrlands ingenjörbataljons fana utdelades av konung Carl XVI Gustaf den 27 augusti 2001, vid en ceremoni på Norrbottens regemente, I 19:s, kaserngård i Boden.
F
anan ersatte Ing 3 och Ing 1 fana och fördes av ingenjörkompaniet vid I 19 intill avvecklingen 2012-06-21. Ing 1 och Ing 3 orginalfanor förvaras vid Armémuseum.

 Kungl Svea Ingenjörkårs fana övertogs vid Ing 1 nedläggning 1996 och fördes fram till 2000 av Ing 3 och till 2001 av Norrbottens regemente, I 19.

 

 


Ing 3 Kamratförenings fana faställdes och inköptes 1984. Fördes första gången den 24 oktober 1984 vid Armasjärvi minnescermoni.