Armasjärvi 2020
 

Armasjärviresan 2020 24 oktober

Den 24 oktober samlades kamratföreningen, i en mindre skara med hänsyn till pandemin som råder, på vår före detta kaserngård för busstransport till Armasjärvi. Nedan följer ett antal bilder från resan, som uppmärksammats av tidningar, radio och de som fortfarande har direkt samhörighet med släktingar eller kamrater vilka omkom vid olyckan.

.
Erik Hansson berättar för oss försiktiga deltagare hur resan till Armasjärvi skall gå till. Bland annat med hänsyn till rådande pandemi.


Fanvakt bestående av Dan Fjellström och Mattias Porjebäck.


C I19 Öv Jonny Lindfors talade och lade ner kransen, tillsammans med Öv Magnus Ståhl, vår fd ordförande i föreningen.


Garnisionpastorn höll korum i Armasjärvi. Med auditoriets och egen sång!


Även vid Palovaarastenen hölls en kort cermoni.


Erik Hansson efter kransnedläggning vid soldatgraven på kyrkogården vid Tjärnbacken.

.
Stenen på kårbacken, med krans, till minne av olyckan i Bodforsen.

2020-10-26